Ad interim (a.i.) opdrachten in HRM-werk en bedrijfsmanagement

HRM-werk:

 • Opstellen van een P&O jaarplan met verbeteracties.
 • Ontwikkelen van een visie en strategie op HRM gebied.
 • Uitwerken van een personeelsplanning, performance management, kwaliteitsmanagement, opleidingsplan en functie-en loongebouw.
 • Het in kaart brengen van het potentieel en welke noodzakelijke ontwikkeling er nodig is. Opstellen van loopbaanpaden voor groepen medewerkers en individuen.
 • Begeleiden van groepen in samenwerking en gezamenlijke focus.
 • Geven van trainingen op het gebied van verzuimbegeleiding en organisatieveranderingen.
 • Het collectief en individueel coachen van groepen en medewerkers. Denk aan loopbaanbegeleiding, professionele gespreksvoering, leiderschap en conflictbemiddeling.

Bedrijfsmanagement:

 • Ontwikkelen en implementeren van een strategisch personeelsmanagement
 • Het ontwikkelen van een visie op leiderschap.
 • Uitwerken van werkprocessen en implementeren van de werkprocessen.
 • Opstellen van een SWOT-analyse en een verbeterplan.
 • Begeleiden van beginnende HRM-adviseurs in opzetten van een strategisch HRM-beleid en het begeleiden in het ontwikkkelen van de eigen professionalisering.